X Factor i samfundsfag

I dag var der de indledende runder til det landsdækkende Samfundscup 2017. Otte grupper repræsenterede samfundsfag på GHG og kom med hver deres samfundsmæssige problemstilling og innovative løsningsforslag under det overordnede tema: Frihed.

Der var lagt op til en spændende dyst, da alle samfundsfagshold fra 2. og 3. g var samlet for at dyste inden for samfundsfag med løsninger på samfundsproblemer inden for det overordnede emne ’Frihed’. I bedste X Faktorstil var der linet op med tre meget kompetente dommere, der efter hvert oplæg kom med kommentarer, ros og stillede kritiske spørgsmål. I sidste ende blev der voteret og fundet en vinder, der skal repræsentere Gammel Hellerup Gymnasium ved regionsfinalen i samfundscup.  

Der kom utrolig mange gennemarbejdede og gode forslag på banen:

Gruppe 1: 3.g valgfag ’Frihed til at vælge uddannelse’: Der er omkring 74 procent unge, der vælger gynnasiet og meget få, der vælger erhvervsuddannelser trods gode arbejdsmuligheder efterfølgende. Det er bl.a. et udtryk for et socialt pres om at vælge gymnasiet og ikke erhvervsuddannelser. Samtidig er gymnasiet kendt for at have et bedre socialt liv. Løsning: En skole, der samler begge typer uddannelser, hvor eleverne integreres i de fag, der er fælles og kan lave fælles projekter, hvor de gensidigt udnytter hinandens kompetencer.

Fruppe 2: 2.u ’Frihed fra ensomhed’: Omkring 250.000 i Danmark er ensomme, og problemet er størst blandt unge og ældre. Ensomhed er både et stort personligt og samfundsmæssigt problem. Samtidig er der mange unge, der har svært ved at få råd til en bolig. Løsning: En hjemmeside og ordning hvor ældre kan udbyde og unge kan søge værelser, mod at de unge hjælper de ældre med praktiske ting i hverdagen. Både unge og ældre kan få glæde af samværet og det sociale i at bo sammen, og der vil både være praktiske og psykiske gevinster ved samværet på tværs af generationer.

Gruppe 3: 3.i ’Frihed til at vælge videregående uddannelse’: Gennemsnittet fra gymnasiet betyder meget for muligheden for at læse videre, hvilket begrænser friheden til at tage drømmeuddannelsen og frasorterer måske nogle meget kompetente studerende. Løsning: Muligheden for at følge et online universitetsforløb som selvstudie. Alla skal kunne starte uddannelsen, men der vil være indbyggede prøver i forløbet, der løbende frasortere dem, der ikke er på det nødvendige faglige niveau.

Gruppe 4: 2.k ’Frihed til at vælge den rigtige videregående uddannelse’: Det er svært at vælge den rigtige videregående uddannelse, og frafaldet er rigtig stort. Samtidig begrænser de nye regler om, at man kun kan påbegynde en ny videregående uddannelse med seks års mellemrum friheden til at vælge om. Gennem sociologisk teori problematiseres unges store frihed, der samtidig giver ansvar for egen succes og fiasko. Det gør det svært at vælge rigtigt. Løsningen er personlige samtaler i gymnasiet med en rådgiver, der kender elevens faglige og sociale kompetencer og kan vejlede i det rigtige uddannelsesvalg, kombineret med meget bedre brobygning mellem gymnasiet og de videregående uddannelser.

Gruppe 5: 3.h ’Frihed til at vælge uddannelse’: Stort problem at gennemsnitskaraktererne fra gymnasiet er afgørende for mulighederne for at læse videre, selvom man måske har store kompetencer inden for særlige fag. Løsning: Nye adgangskrav på universiteterne, med en gennemsnitskarakter på 6. Herudover skal det være karakterende i de relevante fag for uddannelsen, der tæller, kombineret med test, der er gennemført på gymnasiet i 1., 2. og 3.g, der peger på elevernes stærke og svage faglige kompetencer.

Gruppe 6: 2.b ’Friheden for arbejdsløse til et godt liv’: Hjælp til at give arbejdsløse et godt liv og flere ressourcer til at komme i arbejde. Løsning: En kombination af obligatorisk motion, personlig coaching og arbejde med at bryde social arv via inspirerende events.

Gruppe 7: 3.u ’Frihed fra gæld’: Danskerne har den allerhøjeste husholdningsgæld i verden og skylder i gennemsnit 292% af deres årlige indkomst væk. Årsagen kan ikke kun forklares med boliglån og lignende, men også i dyre forbrugslån. Løsning: Privatøkonomi skal på skemaet i folkeskolen, og der skal være et obligatorisk kursus i privatøkonomi omkring den 18. års fødselsdagen.

Gruppe 8: 2.h ’Frihed til at deltage i demokratiet’: Der er faldende stemmeprocent Danmark, og statistikker peger på at problemet er størst blandt unge. Årsagen er bl.a., at det er besværlig at stemme. Løsning: En ny app, der hedder StemNemt, hvor man kan stemme via mobiltelefonen. Her er der også information om de forskellige partier og kandidater. Adgangskode og nøglekort sikre, at man kun stemmer en gang, og man bliver mindet om at stemme via sms. Samtidig er der nyheder på app’en inden for dansk politik, live streem fra de forskellige partimøder og en debatside. Gruppen havde bl.a. snakket med en app-udvikler og lavet meningsmålinger på Facebook om ideen, og hvorvidt den vil betyde, at flere stemmer.

3. pladsen gik til gruppe 2, der vandt kaffe i kantinen

2. pladsen gik til gruppe 4, der vandt en frokost i kantinen

1. pladsen gik til gruppe 8, der vandt billetter til skolens gallafest. De skal nu repræsentere GHG ved Regionsfinalen på Ørestad gymnasium. Gruppen består af Christine Maegaard Sonne, Amalie K. Hartoft-Nielsen og Esther Amalie N. Thomsen.

Stort tillykke!

Fakta 

Dommerpanelet bestod af: Anders la Cour lektor på CBS, Mette Marie Lydert Brorson fra Computerfirmaet Lenovo, Peter Birch Provst ved Gentofte Provsti og medlem af bestyrelsen fra GHG.

Læs mere om samfundscup her