Faglighed


Et udviklende læringsmiljø, der gennem faglig fordybelse løfter den enkelte elev.

Fællesskab


Et socialt miljø, der understøtter dannelse, samarbejde og trivsel.

Mangfoldighed


En åbenhed, der fremmer nysgerrighed, tolerance og gensidig respekt.

Velkommen til GHG!

Velkommen til GHG! TEST På Gammel Hellerup er vi glade for vores ry som et gymnasium, der sætter fagligheden i centrum. Vi ønsker, at du som elev får mulighed for at udvikle dig og møde udfordringer i et miljø præget af høj faglighed. Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt socialt miljø. Derfor har vi foruden lektiecaféer mange andre frivillige aktiviteter inden for sport, musik og kultur. Alle disse aktiviteter bidrager til at skabe et fælles bånd på tværs af klasser og årgange. Vi mener, det er en god ting, at mennesker møder andre mennesker, der ikke ligner dem selv. At folk har forskellige livssyn og holdninger er ikke en svaghed - det er skolens styrke!