GHG får studieretning med idræt

Gammel Hellerup Gymnasium er et af de 20 gymnasier i landet, der igen kan tilbyde idræt på B-niveau som en del af en studieretning.

Gymnasiereformen har betydet en begrænsning i en lang række studieretninger. Blandt andet blev alle studieretninger for de særligt idrætsinteresserede nedlagt med reformen. I sommers blev der dog åbnet op for at 20 gymnasier i landet kunne få tilladelse til at oprette en studieretning med idræt på B-niveau i en prøveperiode på tre år.

78 gymnasier søgte, og i sidste uge fik Gammel Hellerup Gymnasium at vide, at de var blandt de 20 udvalgte gymnasier på landsplan, der nu kan tilbyde idræt som studieretningsfag igen. ”Vi er rigtig glad for muligheden,” fortæller Benjamin Haahr Bach, der er uddannelseschef og idrætslærer på gymnasiet. ”Studieretningen betyder, at elever, der er særligt interesserede i idræt, kan dyrke interessen mere målrettet gennem deres gymnasietid. Blandt andet fordi det ikke kun er i selve idrætstimerne, at der bliver fokuseret på idræt og sundhed. Idræt bliver også integreret i mange af de øvrige fag på studieretningen. Eksempelvis gennem temaer som fysiologi, sundhed og ernæring i biologi og kemi, der læses sportsbiografier som en del af danskundervisningen osv.”

Fra næste år kan nye elever på Gammel Hellerup Gymnasium således søge om en naturvidenskabelig studieretning med idræt. Benjamin fortæller, at valget af en studieretning med idræt ofte er en god indgang til de naturvidenskabelige fag for idrætsinteresserede elever. 

FAKTA

Studieretningen tones af fagene Biologi A, Kemi B og Idræt B