Værdigrundlag

FAGLIGHED, FÆLLESSKAB OG MANGFOLDIGHED

For nogle år siden formulerede skolen et nyt værdigrundlag baseret på tre ord: faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Ordene voksede frem, da vi spurgte nye elever om, hvorfor de havde søgt GHG.

Svarene var og er fortsat meget enslydende: Gymnasiet er kendt for at sætte fagligheden i centrum med ønske om at udfordre og udvikle. Som ny elev fornemmer man hurtigt den vægt, der lægges på fællesskabet mellem skolens elever på tværs af årgange. Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Og endelig mener vi, at det er en kvalitet, at mennesker får mulighed for at møde andre, der ikke ligner dem selv. Forskellige livssyn og holdninger er ikke en svaghed – men en styrke.

På GHG arbejder vi dagligt ud fra disse værdier. Det er noget, der kræver løbende opmærksomhed, og som ikke bare kommer af sig selv. I undervisningen og det daglige samvær bestræber vi os på både at fastholde og videreudvikle disse værdier.  Det betyder også, at du sagtens kan blive inddraget i en værdidebat i din klasse og andre steder på skolen.

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER

UNDERVISNING

LECTIO

SU OG PC

NYE BYGNINGER

GHG FRA A TIL Å