V

VEJLEDNING

Vejledningsfunktionen består af fire studievejledere: Dorthe Mondrup (dm@ghg.dk), Jes Bygballe (je@ghg.dk), Anne Krabbe (ak@ghg.dk) og Jane Brix (jb@ghg.dk). Til hver klasse er der knyttet en vejleder, der skal rådgive om, hvorledes du bedst gennemfører et gymnasieforløb. Derudover står de til rådighed for eleverne i individuelle spørgsmål. Vejlederne har kontor i den nye bygning GHG2. Træffetider for den enkelte vejleder kan ses på skolens intranet og på skolens hjemmeside. Der er knyttet en ekstern vejleder til skolen, som skal orientere om videregående uddannelser og erhverv. Der afholdes en række fælles arrangementer for klasserne, og der er en månedlig træffetid for individuelle samtaler. Se opslag på vejledningens opslagstavle over for kontoret.