Undervisning

FRIHED UNDER ANSVAR

Vort grundsyn er, at mennesker trives bedst med frihed under ansvar. Det betyder, at vi ikke har et væld af regler og forbud. Vi tror, at man bedst lærer at tage ansvar, når man har indflydelse på sin egen hverdag, og når man selv er med til at formulere de ønsker og pligter, der er en forudsætning for, at man trives socialt og fagligt. Sådan er det jo også, når man kommer ud i ”det virkelige liv”.

I undervisningen præsenteres du for forskellige arbejdsmetoder. Der er stadig klasseundervisning, men også mange projekter og andre arbejdsformer, som bl.a. har til formål at forberede dig og de andre elever på den virkelighed, som er uden for gymnasiet.

Undervisningen er grundlæggende organiseret i moduler på 95 minutter. Ud over dette er der i løbet af skoleåret en række opbrud i det sædvanlige skema. Du vil bl.a. opleve flerfaglige forløb, temadage, fællesarrangementer og meget andet.

Undervisningsformerne stiller store krav til dig om ansvarlighed. Det er meget vigtigt, at du allerede fra starten er indstillet på, at du har en reel frihed og et reelt medansvar, og at det i høj grad er op til dig selv, hvor meget du kan få ud af friheden og medansvaret.

AFLYSNING AF UNDERVISNING

Det kan ske, at en lærer bliver syg eller skal på kursus. Hvis der er tale om kortere fravær, vil der normalt ikke blive sat vikar på. Ved længerevarende sygdom eller andet fravær træder en vikar til. Aflysninger af moduler meddeles i Lectio, som er skolens studieadministrative system. Hvert fag har en norm for, hvor mange timer der skal læses i det pågældende fag. Ved årets begyndelse er der normalt lagt lidt flere moduler i skemaet, end der skal læses i forhold til årsnormen. Dermed er der plads til evt. aflysninger i årets løb. Hvis der ikke forekommer sådanne aflysninger, aflyser læreren selv de overskydende moduler, således at klassen får det normerede timetal. Skolen sikrer dermed, at du får det antal timer, du er berettiget til.

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER

VÆRDIGRUNDLAG

LECTIO

SU OG PC

NYE BYGNINGER

GHG FRA A TIL Å