T

TRANSLOKATION OG ÅRSAFSLUTNING

3.g’ernes sidste skoledag i maj fejres traditionelt med forskellige aktiviteter. Translokation afholdes den sidste fredag i juni, hvor pårørende inviteres til at deltage. Her er taler, uddeling af legater og beviser samt sang og musik. Pga. pladshensyn og sikkerhed kan du som elev kun invitere to gæster med til translokationen.

TRANSPORTUDGIFTER

Du kan søge om at få rabat på transportudgifter (Hyper Card) på www.uddannelseskort.dk.