Servicefunktion

Servicefunktionen på Gammel Hellerup Gymnasium består af serviceleder Kim Bugge, servicemedarbejder Villiam Sørensen, servicemedarbejder Leon Jørgensen, servicemedarbejder Arne Søndergaard og køkkenmedarbejder Line Raunkjær.

Servicefunktionens vigtigste opgaver er at tilse og vedligeholde bygninger og udstyr samt medvirke ved bygningsforbedringer og ombygninger. Servicemedarbejderne er i øvrigt til stede på skolen i det daglige og er en uundværlig del af det praktiske arbejde med logistik og tilrettelæggelse i forbindelse med fx fællesarrangementer, skolekomedie og elevaktiviteter.

Nedenfor kan du hente en arbejdsbeskrivelse for servicefunktionen.