S

SAMARBEJDSUDVALGET (SU)

SU består af repræsentanter valgt af skolens personalegrupper. Udvalget behandler områder, som berører de forskellige personalegruppers arbejdsforhold og lignende.

SCIENCE GYMNASIUM

GHG er med i gruppen af danske Sciencegymnasier, der har særligt fokus på naturvidenskab i undervisningen. Det indebærer bl.a., at skolen tilbyder frivillige naturvidenskabelige aktiviteter uden for skoletiden. Eksempelvis InterMat og Eftermiddagsmatematik.

SERVICEAFDELING

Skolens serviceafdeling (pedeller) består af fire medarbejdere og ledes af serviceleder Kim Bugge. De har kontor i bygningen til venstre i indkørslen til skolen. Her opbevares bl.a. glemte sager. Glemt IT og andet elektronisk udstyr (mobiltelefoner, lommeregnere) indleveres på kontoret.

SKEMA

Skolen har 14-dages skema og moduler á 95 minutter. Skema- og lokaleændringer kan ses i Lectio.

SKOLESTART

Skolestart er normalt i uge 32. Tidspunkt fremgår af Lectio.

STUDIECENTER

Studiecentret giver eleverne adgang til relevant viden inden for flere områder: Dokumentarfilm, danske og internationale databaser, internetressourcer, bøger, tidsskrifter og aviser. Eleverne kan benytte Studiecentret til informationssøgning, læsning og gruppearbejde. Lederen af studiecentret, Per Vilhelm Hansen, træffes normalt fra mandag til torsdag 8 - 16 og fredag 8 - 15 eller efter aftale på pvh@ghg.dk. Per yder hjælp til bl.a. informationssøgning og udlån.

STUDIEREJSER

Der er studierejser i 2.g for alle klasser. Studieturen er en del af undervisningen og varer fem dage. Beslutning om rejsemål tages i 1.g. En studierejse må normalt max. koste 4.500 kr. Elever, der ikke har mulighed for at betale for hele rejsen, kan søge støtte fra Hartvig Møllers rejsefond. Ansøgning afleveres på kontoret. I 3.g har klasser/hold mulighed for en 2-3 dages studierejse i deres studieretningsfag.

STUDIERETNINGER

Skolens oprettede studieretninger kan ses på her . I november offentliggøres udbuddet af studieretninger for det kommende år.

SU (Statens uddannelsesstøtte)

Elever, der er fyldt 18 år, kan modtage økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. Elever på 18 og 19 år er afhængige af forældreindkomsten ved beregning af SU. Vejlederne orienterer om reglerne. Du skal være studieaktiv for at få SU. Hvis du forsømmer, har skolen ret til at meddele SU, at du ikke er studieaktiv og dermed stoppe udbetalingen. Du kan få hjælp til SU-problemer på kontoret. Du skal selv ansøge om SU på www.su.dk.