OPTAGELSE PÅ GHG 2017

Tak til de mange, der har søgt om om optagelse i 1.g på GHG 2017. Vi går nu i gang med at behandle ansøgningerne. Vi har følgende tidsplan: 

Senest 1. marts 2017: Du skal søge om optagelse til gymnasiet gennem optagelse.dk. Her skal du også vælge et kunstnerisk fag, der på GHG er enten er dramatik, billedkunst eller musik samt et 2. fremmedsprog, der enten er tysk, fransk eller spansk

7. marts: Du får en kvitteringsskrivelse fra GHG, hvis du har søgt om optagelse hos os

27. og 28. marts Vi holder UPV (uddannelsesparathedsvurderinger) for de ansøgere, der ikke er erklæret udannelsesparate. Du får særskilt besked fra os. 

17. maj: Du får besked fra GHG, hvis du er blevet optaget hos os

19. juni: Vi holder møde for nye elever og forældre

9.-11. august: Introduktionsforløb for nye elever

14. august - 3. november: Grundforløb

- I Grundforløbet får du en nærmere introduktion til de studieretninger, der interesserer dig mest. Her får du også mulighed for at tale nærmere med lærere og studievejledere, inden du træffer beslutning om valg af studieretning

6. november: Start på studieretningsforløb

NB. De nye karakterkrav for optagelse på gymnasiet er først gældende fra sommeren 2019

Hvis du ikke er kommet ind på Gammel Hellerup Gymnasium

Du har mulighed for at blive skrevet på venteliste til 1g, hvis du ikke er blevet optaget i første omgang. Ventelisten finder du her

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du begynder på det gymnasium/den ungdomsuddannelse, du er optaget på, hvis du ønsker optagelse på GHG. Du skal være studieaktiv - det vil sige gå til prøver/eksamen, ikke have for meget fravær og aflevere dine opgaver.

Er du blevet optaget på GHG, kan du læse velkomstfolderen her