Studieretningsdage på GHG

I denne uge løber 2. og 3. studieretningsdag af stablen på GHG. Alle skolens 1. g’ere har meldt sig ind på tre studieretninger, som de er interesserede i og får i disse dage en rigtig god introduktion, hvad de forskellige retninger indebærer. Besøgene skal ruste eleverne til det endelige studieretningsvalg, der skal foretages i uge 40. 

Oversigt over grundforløbet og studieretningsvalg 

UGE 35 

Præsentation af studieretninger. Valg af tre studieretninger, der skal besøges. Evalueringssamtale 1 

UGE 37

Studieretningsbesøg 1 

UGE 38

Studieretningsbesøg 2 & 3 

UGE 39 

Forældremøde om studieretnings- valget og evalueringssamtale 2 

UGE 40 

Endeligt valg af studieretning 

UGE 45 og 46 

Start i studieretningsklasse og hyttetur