Sidste skoledag

Traditionen tro blev sidste skoledag for 3.g’erne den 15. maj fejret på GHG med en masse glade og udklædte elever, der bl.a. spillede fodbold mod lærerne og stod for underholdende indslag i skolens festsal. Der var mange gode og kærlige portrætter af lærerne, alle med et glimt i øjet. Inden det officielle program på skolen har eleverne tradition for at samles tidligt om morgenen bl.a. i Staudehaven i Hellerup havn og på vejene omkring skolen. Dette har i år desværre ført til gener for naboer bl.a. i form af skrald og barberskum. Det kan vi på skolen naturligvis kun beklage, og vi overvejer derfor en revideret model for sidste skoledag i 2018. Dette vil vi gøre i samarbejde med elevrådet.