Religionslærere fra hele landet samles på GHG

Den store sal på GHG summede af liv, da omkring 70 religionslærere fra hele landet var samlet til ’Faglig udvikling i praksis’.

Der er mange ting, der skal på plads når den nye gymnasiereform træder i kraft for nye 1.g’ere. Dette og meget andet blev der fortalt om og diskurteret til det såkaldte FIP-kursus, der blev afholdt på Gammel Hellerup Gymnasium.

I reformen lægges der bl.a. vægt på, at inddrage andet materiale end tekst i religionsundervisningen, der skal mere vægt på religion i en global kontekst, være fokus på hvordan religion kan være kompetencegivende i forhold til erhvervslivet, og der kan i højere grad kan anvendes materiale på engelsk i undervisningen.

Dagen byder både på oplæg, og workshops og målet er bl.a. at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde på skolerne, faggruppe-samarbejde på de enkelte skoler og netværkssamarbejdet på tværs af skolerne.

Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution.

FAKTA

Faglig udvikling i praksis (​FIP-kurserne) er tænkt som årligt tilbagevendende ét-dags kurser i de enkelte gymnasiale fag. Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kursusforløbene ledes af fagkonsulenterne. FIP-kurserne i foråret 2017 er for deltagere, der er udpeget af deres skole. Det koster 750 kr. pr. prs. at deltage.