Formativ evaluering og feedback styrker fagligheden

Mandag den 28. marts var GHG’s lærere samlet til et fællesarrangement om formativ evaluering og feedback. Arrangementet var samtidig en forberedelse af den kommende gymnasiereform, hvor øget fokus på formativ feedback spiller en stor rolle.

Det er ikke altid, at karakterer er den bedste evaluering eller motivation for læring. På Gammel Hellerup Gymnasium er der løbende fokus på, hvordan der skabes det bedst mulige læringsmiljø, og hvilke evalueringsformer der virker mest motiverende for at hæve det faglige niveau hos den enkelte elev.

Mandag var alle skolens lærere samlet til en fælles eftermiddag med ’Formativ evaluering og feedback i fokus’. Underviseren var Marie Neergaard, der bl.a. er uddannet i sprogpsykologi og både teoretisk og praktisk arbejder med, hvordan man som underviser skaber de bedste rammer for elevernes læring.

Forskningen peger på, at mange elever kan blive bremset i deres læringsproces af et for rigidt fokus på karakterer gennem gymnasietiden. I stedet for primært at fokusere på slutproduktet er det vigtigt at lægge vægt på læringsprocessen i et trygt læringsmiljø med plads til at begå fejl. Centralt er en løbende evaluering mellem lærer og elev med fokus på, hvordan eleven kan videreudvikle sine kompetencer.

I løbet af året har bl.a. fransk- og tysklærerne på GHG udviklet alternative evalueringsformer som erstatning for karakterer.

På dagen fik GHG’s lærere helt konkrete redskaber til at arbejde strategisk og praktisk med formativ vurdering, og en konkret forståelse af forskellen mellem at evaluere et slutprodukt gennem karakterer og en læringsproces gennem vurderinger og feedback.