Der lægges planer på GHG

Mens eleverne knokler med skoleårets sidste skriftlige eksamen, er hele lærerteamet på GHG samlet for at planlægge det kommende skoleår.

Op til det nye skoleår afholdes tre fælles planlægningsdage på GHG, hvor alle lærere og ledelsen deltager.

En af de kommende udfordringer der er på dagsordenen, er det nye grundforløb. Grundforløbet er en del af den nye gymnasiereform, hvor de nye 1. g’ere igennem de første tre måneder bl.a. skal rustes til at vælge studieretning. Eleverne bliver igennem grundførløbet vejledt grundigt af kontaktlærer, studievejledere og kommer på besøg i forskellige studieretninger. Også det at give eleverne en god social start er vigtig, hvilket der bl.a. skabes rammer for med makkerpar og sociale seksmandsgrupper.

Talentarbejde kommer bl.a. til at fylde endnu mere i det nye skoleår, med en lang række tilbud til elever, der har mod på at prøve kræfter med flere faglige udfordringer og blive endnu dygtigere.

Dagen bød bl.a. også på planlægning i Studieretningsgrupper og inden for de faglige hovedområder.