InterMat

Mange af GHG's elever fortsætter efter studentereksamen på videregående uddannelser med høje krav til matematiske færdigheder inden for helt nye stofområder.

For at ruste vores elever mest muligt til kravene på de videregående uddannelser har GHG tilbuddet InterMat, der blandt andet fungerer som brobygning mellem gymnasiet og universitetet, så overgangen lettes.

InterMat fungerer også som en optakt til SRP-opgaver med matematikindhold.

InterMat

Hvem: Er for alle 3.g elever - uanset om du vil læse HA-almen, biologi eller statskundskab!

Info & tilmelding: Læs mere og tilmeld dig via lectio.

Tid: Tirsdage i 5. modul på følgende datoer: 30/8, 6/9, 13/9, 27/9, 4/10 og 11/10.

Sted: Afhænger af antal tilmeldinger

Servering: Te, kaffe og mazarintærte

  • InterMat kræver som udgangspunkt ikke nogen forberedelse. Man møder op med papir, blyant og computer. Der vil blive lagt undervisningsmateriale ud, men det er vigtigt at slå fast, at det ikke forventes, at nogen kommer forberedt. Udgangspunktet er, at InterMatikke skal øge lektiebyrden.
  • Man kan opnå diplom for gennemførelse af InterMat ved at aflevere udvalgte opgaver af dem, der arbejdes med i modulerne. Dette kan være nyttigt i forbindelse med kvote-II-ansøgninger til universiteterne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Michael Szymanski på mz@ghg.dk​​

Underviser: Magnus Bock (tidligere GHG-elev og økonomistuderende)

Kontaktperson: Michael Szymanski ; mz@ghg.dk