Fag og praksis

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Vor pædagogiske praksis tager udgangspunkt i vort værdigrundlag om faglighed, fællesskab og mangfoldighed.

Vi ønsker at give alle vore elever faglige udfordringer, der skal bidrage til at gøre hver enkelt så dygtig som muligt. Det betyder, at der gennem gymnasieforløbet vil være fokus på læring på mange forskellige måder. I undervisningen præsenteres eleverne for forskellige arbejdsmetoder, klasseundervisning, gruppearbejde, projekter, praktiske aktiviteter uden for skolen m.m.

GHG’s kvalitetsplan beskriver, hvordan vi arbejder med kvalitetssikring og evaluering af undervisningen. Her fremgår det også, hvordan undervisningen evalueres i samarbejde mellem elever og lærere. Skolen gennemfører endvidere elevtrivselsundersøgelser, hvor bl.a. undervisning evalueres.

Stx og fag

På Gammel Hellerup Gymnasium udbyder vi en lang række fag, dels i forbindelse med vores studieretninger, dels som valgfag på forskellige niveauer.

Nedenfor kan du hente en oversigt over de udbudte fag på Gammel Hellerup Gymnasium i skoleåret 2015-16.

HER kan du læse mere om Stx

HER kan du læse mere om fagene på Undervisningsministeriets hjemmeside.

HER kan du læse mere om fagene på EMU.

LECTIO

På Gammel Hellerup Gymnasium benytter vi Lectio til administration af blandt andet Studieplaner for alle klasser og hold. Derfor kan du finde alt vedrørende det faglige arbejde for alle klasser og hold i LECTIO.