F

FERIEPLAN

Se skolens feriekalender her

FESTER

På GHG afholdes der årligt seks store gymnasiefester for hele skolen. Til festerne kommer bl.a. bands, DJ’s, der er forskellige temafester m.v. Festerne afholdes i en tryg atmosfære med deltagelse af både lærere og eksterne vagter. På GHG har alle elever muligheder for at være med til at arrangere skolens fester. 

FORSKERSPIRER

I programmet Forskerspirer, kan du prøve kræfter med forskning på universitetsniveau. Du udvikler dit eget forskningsprojekt, får tilknyttet en forsker og deltager i en landsdækkende konkurrence.

FORSIKRING

Vi kan desværre ikke dække eventuelle stjålne eller bortkomne værdigenstande, herunder tøj. Det skyldes, at statens regler ikke tillader skolen at tegne forsikring. Et godt råd til alle elever er, at man aldrig efterlader værdigenstande, herunder mobiltelefoner og bærbare pc’er, i lokaler, man forlader.

FORÆLDREMØDER OG -KONSULTATIONER

Der afholdes et forældremøde i 1.g i februar. Forældrekonsultation i november for 2.g-elever med forældre. 3.g-elever tilbydes konsultation i skoletiden. Tilmelding via Lectio ca. 14 dage inden.

FOTOKOPIERING

I studieområde 1 findes en elevkopimaskine. Kopiering er dækket af den materialeafgift, der er betalt.

FRAVÆR

Skolen skelner normalt ikke mellem forskellige typer af fravær, og alt fravær registreres. Når en elev har to godkendte skolerelaterede aktiviteter på samme tid, vil skolen dog sørge for, at fraværet det ene sted bliver godskrevet. Skolerelaterede aktiviteter er fx idrætsstævner, musicaldeltagelse, besøg på universitet m.m. Højt fravær og manglende aflevering af skriftlige opgaver kan få konsekvenser for det fortsatte studieforløb. Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte en klasseleder eller vejleder, hvis der er spørgsmål vedrørende fravær. Skolens regler og procedurer ved elevfravær kan findes her

FRISPORT

En gang ugentligt tilbyder skolen frisport for elever og (idræts)lærere, der ønsker at dyrke motion efter skoletid.

FRITIDSARBEJDE

Mange elever har fritidsarbejde i løbet af deres gymnasietid. Vi vil gerne understrege, at vi generelt synes, at fritidsarbejde kan være en god ting, men pas på, at det ikke kommer til at gå ud over skolearbejdet. FÆLLESTIMER I løbet af skoleåret afholdes der fællestimer for hele skolen eller udvalgte klasser med musik, teater, foredrag m.m. Da fællestimerne er et supplement til undervisningen, er der mødepligt til disse timer.

FÆLLESTIMER

I løbet af skoleåret afholdes der fællestimer for hele skolen eller udvalgte klasser med musik, teater, foredrag m.m. Da fællestimerne er et supplement til undervisningen, er der mødepligt til disse timer.