Elevråd

Elevrådet på Gammel Hellerup Gymnasium består af to formænd og et forretningsudvalg. Derudover deltager alle klasser med 1-2 repræsentanter.

Elevrådet har sæde i forskellige udvalg på skolen og varetager på den måde elevernes interesser. Elevrådet er et vigtigt organ i skolens demokrati - både internt og eksternt. Formænd for elevrådet 2015-16 er Sofie Albrechtsen (2h) og Morten Hebsgaard (2y)

Du kan hente dokumentet med vedtægterne for elevrådet nedenfor.