E

EFTERMIDDAGSMATEMATIK

Til eftermiddagsmatematik bliver du præsenteret for forskellig slags matematik, der ikke indgår i den daglige undervisning på gymnasiet og er til dig, der synes, at matematik er sjovt. 

ELEVAKTIVITETER

Idrætslærerne tilbyder frivillig idræt om eftermiddagen i bl.a. volleyball, basketball og fodbold. Skolen tilbyder musikundervisning og stiller lokaler til rådighed til elevbands. Dramatik og billedkunst tilbyder også frivillige elevaktiviteter.

ELEVRÅD

Skolen har et elevråd med ansvar for mange opgaver i det daglige arbejde. Elevrådet vælger forskellige underudvalg. Elevrådet er repræsenteret i skolens bestyrelse.

ELEVSKABE

Elever har mulighed for at låne eget aflåst skab for ét skoleår ad gangen. Henvend dig på kontoret, hvis du vil låne et skab.

ELITEIDRÆTSORDNING

Eliteidrætsordningen er for de elever, der dyrker sport på eliteniveau samtidig med, at de tager en studentereksamen. Vi planlægger individuelle forløb med fleksibilitet i forhold til morgentræning, træningslejre og stævner. Eliteidrætskoordinator Mads Bønnelycke sørger for 3-4 forskellige arrangementer kun for elitesportselever. Vi samarbejder med Team Danmark og Gentofte Kommune om både 3-årige og 4-årige forløb. Er du eliteidrætsselev og ønsker at indgå i vores ordning, skal du kontakte uddannelseschef Benjamin Haahr Bach.

EKSAMEN/TERMINSPRØVER

Der afholdes eksamen i maj og juni. Terminsprøver i 2.g og 3.g foregår oktober (kun 3.g) og marts. Der er elektronisk aflevering i forbindelse med de fleste skriftlige prøver og eksaminer. Nogle fag kræver dog, at du medbringer en printer. Hvert forår tilbyder skolen et eksamenstræningskursus primært til 2.g og 3.g.