D

DELTAGERBETALING

Der er nogle få områder, hvor der er deltagerbetaling. Det drejer sig om ekskursioner (fx i biografen eller teateret) og studierejser. Der er desuden en egenbetaling på 250 kr. pr. år til kopier og softwarelicenser (fx Gyldendals Røde Ordbøger og matematikprogrammer). I forbindelse med skolestart opkræver vi et beløb på 1000 kr. hos alle nye 1.g-elever. Beløbet dækker materialebetaling (3 x 250 kr.) for alle tre år samt omkostninger i forbindelse med klassens hyttetur i 1.g (250 kr.).