Bestyrelsen

Bestyrelsen for Gammel Hellerup Gymnasium består pr. 1. maj 2014 af følgende personer:

 • Gentofte kommunes skolevæsen: Formand Stig Wall-Gremstrup,  Direktør.  tlf: 3111 9255, stig@wall.dk
 • Gentofte kommune skolevæsen: Hans Andresen, Skole- og ungechef, tlf. 39985003, 22354488 ha@gentofte.dk
 • Gentofte kommunes komm.best.:Lise Rovsing, dyrlæge Tlf. 28102050 liro@gentofte.dk
 • Videregående uddannelser; DTU: Steen Markvorsen, professor, matematisk institut Tlf. 45253049 s.markvorsen@mat.dtu.dk

2 udpeget ved selvsupplering:

2 medarbejderrepræsentanter:

 • Jes Bygballe Hansen, lektor (med stemmeret) je@ghg.dk
 • Karina Jørgensen, Lektor (uden stemmeret) tlf. 28729811, kj@ghg.dk

2 elevrepræsentanter:

 • Olivia Anna Sofia (2.b)
 • Sigurd Hebo (2.x) 

GHG’s ledelse

 • Jørgen Rasmussen, rektor Tlf. 45115151 jr@ghg.dk
 • Janni la Cour, vicerektor Tlf. 45115157, 30239225 jl@ghg.dk
 • Jan Sørensen, Økonomichef, tlf. 51527082, js@ghg.dk

Nedenfor kan du finde skolens vedtægter: Godkendt af MBU den 12.8.2013, offentliggjort på hjemmesiden 14. august 2013. 

og forretningsordenen for bestyrelsen. Du kan også se den resultatlønskontrakt, der er aftalt for skolens rektor og du kan finde de seneste referater fra bestyrelsesmøderne.